Vaccination

Vaccination för Thailand


När man ska resa till Thailand är det är oftast nödvändigt att vaccinera sig. Och det finns många bra vaccinationskliniker och vaccinationsguider som kan ge dig en bra information om vad som rekommenderas för Thailand. Exakt vilket skydd som just du behöver, beror helt på hur länge du tänker stanna i landet och vad du planerat att göra. För kommer du att vistas på landsorten, utanför storstäderna och turistorterna så behöver du generellt mer vaccinationer än om du bara åker t.ex. till Bangkok.

Sjukdomar i Thailand

Här är några av de vanligaste sjukdomarna som du kan vaccinera dig mot när du åker till Thailand:

Malaria

Malaria sprids från myggor och förekommer i Thailand, men profyolax behövs inte tas för alla städer i Thailand. Ta därför kontakt med din vaccinationsklinik om vad som gäller för dit du ska resa.

Hepatit A

Hepatit A orsakas utav ett virus som ger inflammation i lever och det sprids framförallt via förorenad mat och dryck.

Hepatit B

Hepatit B orsakas utav ett virus som leder till inflammation i levern. Sjukdomen överförs sexuellt, genom blodsmitta och i samband med öron håltagning, piercing, kirurgiska ingrepp, blodtransfusion och av otillräckligt rengjorda kanyler osv.

Rabies i Thailand

Rabies förekommer faktiskt i Thailand, men är inte speciellt förekommande. Det går tyvärr inte att vaccinera sig mot rabies. Och sjukdomen är dödlig om ingen behandling påbörjas omedelbart. Har du därför blivit biten av ett djur på din resa så bör du göra ett rabies test.

Andra sjukdomar Thailand

Andra sjukdomar som kan förekomma i Thailand är:
Japansk encefalit, stelkramp, tuberkulos, pneumokocksjukdom, tyfoidfeber, HIV och AIDS.
Däremot förekommer inte:
Gula febern, kolera, TBE i Thailand.