Skola och utbildning

Skola och utbildning i Thailand

Läskunnigheten i Thailand uppskattas till ca. 97% bland männen och ca. 94% bland kvinnorna. Det är faktiskt en utav de högsta siffrorna i Sydostasien. Regeringen i Thailand utvidgade den fria obligatoriska skolgången år 1993 från 6-9 år och utökades ytterligare till 12år 1997. Skolan startar man när man är 6 år  och den 12 åriga skolgången indelas i en 6 årig grundläggande och en 3-6 årig fortsättning vars längd beror på planerade efterkommande studiers inriktning och längd. Det krävs den längre varianten om man senare vill gå på universitet, medan den kortare varianten krävs för yrkes skolor eller liknande. I landet finns 30 allmänna skolor och tekniska collage. Man blir behörig lärare efter en 2 årig postgymnasial utbildning. Två av Thailands universitet Thammasat University och Chulalongkorn University anses vara bland de 50 bäste universiteten i Asien.