Religionen

Befolkning och Religionen i Thailand


Befolkning

Utav hela Thailands befolkning på ungefär 61 miljoner invånare, så består 80% utav thailändare, varav den största minoritetsgruppen är kineser. Det är ungefär 3 milj. kineser som lever i Thailand. De övriga minoritetsgrupperna är: malajer, khmerer och några andra små grupper som t.ex. svenskar. Den största gruppen utav befolkningen talar något slag av thai.

 

Religion

Den största religionen i Thailand är buddhismen och Thailand är faktiskt ett utav de starkaste buddhismfästena i världen, den utövas av hela 95% av landets invånare.  En liten mindre minoritet är muslimer: ca 4%, och dessa finns huvudsakligen vid gränstrakterna till Malaysia. Buddismen i Thailand tillhör grenen Theravada, och denna anses vara den äldsta och ursprungliga skolan inom religionen. Theravadabuddhism praktiseras främst i Thailand, Laos, Myanmar, Kambodja och på Sri Lanka.

Många män i Thailand väljer någon gång i sitt liv att leva som en s.k. novismunk. Och en del thailändare vill studera buddhismens lära under en längre tid och väljer då att stanna som en munk i templet och en del stannar kvar hela livet. Det är betydligt färre kvinnor som väljer att leva som nunnor i Thailand.

Meditation och läran om buddhismen och städning och underhåll är några av de vanliga sysslorna man uträttar i templet. Och i vissa tempel så har munkarna även tillgång till TV och dator, men detta tillåts inte i alla tempel.

Vem var Buddha?

Namn: Siddhārtha Gautama
Fader: Kung Śuddhodana
Moder: Drottning Māyā
Född: I Lumbini i Indien ca: 550 f.Kr
Död: Vid 80 års ålder
Hans etnicitet: Shakya-klanen (f.d. Indien)
Berömd för: Buddhismens grundare
Buddha betyder: Den upplyste

Prinsen Siddharta Gautama föddes i Nepal (nuvarande Indien) ca 550 år f. Kr.. Han levde ett gott och ganska okomplicerat liv fram till sin 29-års dag, då han beslöt sig för att lämna sin hustru och sin son, för att skaffa sig insikt om de fattigas situation och det lidande han uppmärksammade i sin omgivning.

Under många år levde han som asket och en lärjunge, men han kände sig inte nöjd och valde då att gå sin egen väg, det som kallas för: ”den gyllene medelvägen”.

Under ett Bodhiträd i Bodhgaya, i norra Indien nådde han slutligen sin upplysning och blev därmed Buddha, ”den upplyste”. Efter det så tillbringade han sina återstående år till att lära ut denna den gyllene medelvägen. Han dog vid 80 års ålder.

I Buddhas lära eller dharma, återfinns bl.a.:

De fyra sanningarna

* Sanningen om otillfredsställande; dukkha (lidande, sorg, smärta)
* Sanningen om dukkhas uppkomst
* Sanningen om dukkhas upphörande
* Sanningen om vägen till det dukkhas upphörande
Den 4:e sanningen är densamma som den 8-faldiga vägen:

Den 8-faldiga vägen

1. Rätt syn
2. Rätt tanke
3. Rätt tal
4. Rätt handling
5. Rätt levnadssätt
6. Rätt strävan
7. Rätt uppmärksamhet
8. Rätt koncentration

Buddhismens etik

1. Inte döda något levande väsen
2. Inte stjäla
3. Inte begå äktenskapsbrott
4. Inte ljuga
5. Inte inta rusdrycker.


Tro

Inom buddhismen så tror man på karma (orsak och verkan) och reinkarnation. Har man varit god under detta liv får man ett bättre liv nästa gång. När man tillslut når upplysning, uppnår man nirvana och slipper därmed återfödas mer.

 

 

 

Ordförklaringar

Wat: Betyder tempel eller tempelområde.

Chedi: Är ett kockformat torn som innehåller en relik (ett hårstrå från Buddha, eller askan efter en kund eller något liknande). Många Wat är för det mesta uppbyggt runt en chedi.

Ubosot eller Bot: Är en cermonhall för munkar. En ubosot kan vara låst och i en del släpps inte kvinnor in.

Viharn: Är en större cermonihall, både för allmänheten och för munkarna. En viharn är olåst och alla oavsett kön kommer in här.

Mondop: Är en byggnad med en fyrkantig bas och topp spira. I en sådan förvaras heliga föremål och skrifter.

Chofah: Är fågellika dekorationer som avslutar takens vindskivor, ofta väldigt utsmyckade och försedda med små bjällror.

Sala: antingen i ett tempelområde eller utanför, en öppen byggnad med tak utan väggar.