Fauna och flora

Fauna och flora

Tack vare sitt läge och geografiska form så visar Thailand upp en förvånansvärd stor variation när det gäller fauna och flora.


Floran

Som på många övriga tropiska ställen så består den inhemska vegetationen av 2 typer utav tropisk regnskog: monsunskog och regnskog. Monsunskogen har en markerad torrperiod i dryga 3 månader medan i regnskogen regnar det mer än 9 mån./år.

Monsunskogen utgör ungefär 1/4 av all naturskog i Thailand och ungefär 1/2 är regnskog. Monsunskogar finns i huvudsak i centrala, norra, östra och nordöstra Thailand, medan djunglerna breder ut sig främst i de södra delarna. I gränserna mellan de 2 vegetationerna hittar man en blandning av de 2 typerna. Den sista 1/4 av skog utgörs av våtmarker i flodernas deltan, dels av barrskog på högt liggande områden i norr.

Thailands flora omfattar en otrolig variation av fruktträd, bambu, tropiska ädelträd och ca. 27000 blommor bl.a. Thailands nationalblomma som är orkidén.

Faunan

Precis som med växtligheten så uppvisar djurlivet en stor variation. Den inhemska faunan i Thailands norra del är densamma som i södra Kina, Laos och Vietnam. Medan den i södra delen av Thailand har likheter med Malaysia, Sumatra, Borneo och Java. Thailand uppvisar ett rikt fågelliv med över 1000 st. rapporterade fågelarter, ungefär 10 % av alla fågelarter i hela världen. Det inhemska djurlivet som lever inom nationalparker eller skyddade områden är bl.a. tiger, leopard, elefant, asiatisk svartbjörn, malajisk björn, indisk björn, asiatisk getantilop, sambar hjort, hjort, tapir, delfiner, sjökor osv. Dessutom har Thailand ungefär 10 reptiler och 100 amfibier bl.a. 4 olika havssköldpaddor och en massa ormar. Landets längsta orm art är nätpyton som kan bli hela 10 m. lång. Landets ödlearter omfattar 2 st. som är allmänna och som finns i hus s.k. tuk-kae, som är en stor gecko och jing-jok som är en liten hus ödla. Antalet insekter som finns i Thailand lär uppgå till 6000 arter och landets rika marina miljöer kan uppvisa 10.000-tals arter.