Droger

Droger

Opium, heroin och marijuana används runt om i Thailand, men det är olagligt att köpa, sälja eller att inneha någon som helst form utav drog. I Södra Thailand säljs svampar som innehåller ett ämne som ger hallucinationer. Att inta dessa svampar (buffelsvamp och dränkta svampar) är förenat med risker eftersom att man inte har en aning om vad det är man sätter i sig.

Straffen för narkotikainnehav är hårda i Thailand och i grannlandet Malaysia straffas narkotikahandel med döden. Det hjälper inte att du är västerlänning, lagen gäller för alla som vistas i landet. Sverige har ett avtal med Thailand att de svenskar som döms till livstidsfängelse i Thailand sänds hem till svenskt fängelse. Men innan dess så kan du få sitta ett antal år i det thailändska fängelset och det är mindre angenämt.

Många turister reser med buss eller tåg från Thailand genom Malaysia ner till Singapore. Det är då inte ovanligt att personalen på dessa färdmedel smugglar saker över gränserna (något som tullen naturligtvis vet om) genom att sprida ut varorna bland passagerarna. Men även om det oftast handlar om kakor och skor, se till att ingen stoppar ner något i din väska. Man vet aldrig vad konsekvenserna blir i slutändan och det är lätt att bli bortdribblad när man inte kan språket.


Straff

Om du innehar marijuana, svampar eller LSD så får du böta en stor summa pengar + sitta 1 år i fängelse. När det gäller innehav av heroin eller amfetamin är straffet allt från 6 mån.-10 års fängelse + en massa böter.

För marijuana: Oavsett smugglings mängd ger det mellan 2-15 års fängelse.

Heroin: Oavsett smugglingsmängd så ger det livstidsfängelse och vis avsedd smuggling = avrättning.
Men smuggling menas innehav vid gränsövergång elelr på flygplats.


Stöld

Blir du bestulen när du är i Thailand måste du anmäla det till polisen och även få ett intyg. I annat fall så är det väldigt svårt att få någon ersättning. Tänk på att stöldbegärligt gods måste förvaras under uppsikt och att försäkringsbolagen ställer höga ”aktsamhetskrav” för att du ska få någon ersättning vid stöld eller annan förlust. Reser du i yrket och har med dig särskild utrustning så bör du kontakta ditt försäkringsbolag innan avresan för att ta reda på vad som omfattas av den vanliga försäkringen. I vissa fall måste du teckna separata försäkringar för särskilt dyrbara föremål.